පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

Associated Motorways (Private) Limited අපගේ වෙබ් අඩවිය අපි භාවිතා කරන ආකාරය, පෞද්ගලික තොරතුරු රැස් කිරීම හා බෙදා හැරීම අමුත්තන් හට ගෙනහැර දැක්වීමට මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රකාශය නිර්මාණය කර ඇත. Associated Motorways (Private) Limited ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන බව තහවුරු කිරීමට කැප වී කටයුතු කරයි. අපි ඔබ හඳුනා ගත හැකි යම් යම් තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන විට සපයන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය අනුව භාවිතා කරනු ඇත බව සහතික කළ හැක.

මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය ඔබ අපට ලබා දෙන හෝ අපි එකතු කරන පුද්ගලික දත්ත වලට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරයි.

මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය 2013 ඔක්තෝබර් සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

අපි රැස් කරන්නේ තොරතුරු මොනවාද?

ඔබ සමීක්ෂණයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී හෝ ආකෘති ආකෘති පත්‍රයක් පිරවීමේදී හෝ අප ඔබගේ තොරතුරු රැස් කරයි. සුදුසු පරිදි, ඔබ ඔබේ නම හෝ ඊ-තැපැල් ලිපිනය ඇතුලත් කිරීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

අපි ඔබේ තොරතුරු භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහා ද?

අප විසින් රැස් කරන තොරතුරු පහත සඳහන් ඕනෑම ක්‍රමයකින් භාවිත කල හැකිය:

 • ඔබටම සුවිශේෂී අත්දැකීම් සඳහා
  (ඔබේ අවශ්‍යතා සඳහා සුවිශේෂී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබගේ තොරතුරු අපට උපකාර වේ)

 • අපේ වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා
  (අප දිගින් දිගටම ඔබගෙන් ලැබෙන තොරතුරු සහ අදහස් මත පදනම් වෙමින් අපේ වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උත්සාහ කරන්නෙමු)

 • පාරිභෝගික සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා
  (වඩාත් ඵලදායී ලෙස ඔබේ පාරිභෝගික සේවා ඉල්ලීම් සහ සහාය අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබගේ තොරතුරු අපට උපකාර වේ)

 • තරග විනිශ්චයට/පරිපලානයට, වෙළඳ ප්‍රචාරණයට, සමීක්ෂණ හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවි සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා

 • ඊ-තැපැල් යැවීමට

ඔබ ලබා දෙන ඊ-තැපැල් ලිපිනය ඔබට තොරතුරු යැවීමට, විමසීම්වලට ප්‍රතිචාර යැවීමට හෝ වෙනත් ඉල්ලීම් භාවිතා කළ හැකිය, සහ / හෝ වෙනත් ඉල්ලීම් හෝ ප්‍රශ්න සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 

 

ඔබේ තොරතුරු ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ විසින් ඇතුලත් කරන ලද ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට විවිධ ආරක්ෂක පියවර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

අපි කුකීස් (Cookies) භාවිතා කරන්නේද?

ඔව්

අනාගත සංචාර සඳහා ඔබගේ අභිරුචි තේරුම් ගැනීම හා සුරැකීමට සහ වෙබ් අඩවිය ගැන සමස්ත තොරතුරු සම්පාදනය සඳහා අප අනාගතයේදී වඩා හොඳ වෙබ් අඩවි අත්දැකීම් හා මෙවලම් ලබා දිය හැකිවීම සඳහාත්, අපගේ වෙබ් අඩවිය නරඹන්නන් තේරුම් ගැනීමට අපට සහාය ලබා ගැනීමටත්. අප වෙනුවෙන් රැස් කරන ලද තොරතුරු තෙවන පාර්ශ්ව සේවා සපයන්නන්ට භාවිතා කිරීමට අවසර නැත.

අපි බාහිර පාර්ශ්වයන්ට තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේද?

වෘත්තීය, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඔබගේ පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු බාහිර පාර්ශ්වයන්ට වෙත මාරු නොකරයි.

අන්තර්ජාල පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා එකතු කරන්නා වූ තොරතුරු ආරක්ෂාවට පමණක් අදාළ වේ.

ඔබේ අනුමැතිය

අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ අපේ පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තියට එකඟ වේ.

අපගේ පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධන

අපි අපේ පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීමට තීරණය කරනවා නම්, මෙම පිටුවේ එම වෙනස්කම් පල කරන්නෙමු. ඔබ වරින් වර මෙම පිටුව පරික්ෂා කර බැලිය යුතුය.විද්වත් කණ්ඩායමක් සමගින් වෙනසක් කරා